Xe ba bánh chở hàng

Xe công nông

Xe ba gác

Xe ba bánh Nam Định